قاتل مواد فروش دستگیر شد

Posted by

تیلرسون: تهدید کره شمالی، اقدام جهانی می‌خواهد

سرگرد رضا قاسمیاظهار داشت:برابر اخبار و اطلاعات به دست آمده و پایش‌های تخصصی صورت گرفته مشخص شد فردی در محله خزانه اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می کند.

تیلرسون: تهدید کره شمالی، اقدام جهانی می‌خواهد