“دولت” به جان “دولت” افتاد

Posted by

جباروف باید به استقلال بازگردد

وزارت جهاد کشاورزی دولت روحانی با صدور اطلاعیه ای علیه وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل این وزارتخانه را به آمارسازی متهم و اعلام کرد: نگرش سیاسی در ارائه آمار در دولت نهم و دهم موجب ایجاد تناقضات و گزافه گویی در ارائه این آمارها شده است. مجموعه مطالعات و پژوهش های بررسی تناقضات آماری حاکی از آن بود که نگرش سیاسی در ارائه آمار در دولت نهم و دهم موجب ایجاد تناقضات و گزافه گویی در ارائه این آمارها شده است.

جباروف باید به استقلال بازگردد