اشرافی گری در ماه ضیافت‌الهی!

Posted by

جباری: نگفتم منتظر انتخاب سرمربی استقلال هستم

تجمل گرایی هایی برخی افراد در ماه مبارک رمضان، این ماه پر خیر و برکت را از هدف اصلی خود دور می سازد، فاصله ای که گاه تعبیر فرسنگ ها نیز برای آن کم است.

جباری: نگفتم منتظر انتخاب سرمربی استقلال هستم