این افراد در یک قدمی سکته قلبی اند!

Posted by

جری بنگستون دقیقا کجاست ؟

دکتر احمدی تفتی متخصص و جراح قلب گفت: آمارها نشان دهنده‌ی این هستند که سن بروز سکته قلبی نسبت به گذشته رو به کاهش است و امروزه سن بروز آن در سنین ۳۰ تا ۴۰ سالگی مشاهده می‌شود، این در حالی است که در گذشته این مشکل بیش‌تر در سنین ۶۰ سال به بالا رخ می‌داد.

جری بنگستون دقیقا کجاست ؟