رونمایی از کتاب قاره ششم و هنرهای دیجیتال

Posted by

جزئیات روند اجرای طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

کتاب «قاره ششم و هنرهای دیجیتال» در دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با حضور پیش‌کسوتان و اساتید برجسته ارتباطات و رسانه کشور رونمایی شد.

جزئیات روند اجرای طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی