افزایش۱۱ سانتی‌متری تراز آب در دریاچه ارومیه

Posted by

جزئیات نامه سیف به بانکها

تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل ۱۱ سانتی‌متر افزایش یافته است.

جزئیات نامه سیف به بانکها