برق متروی کرج توسط شرکت توزیع البرز قطع نشده است

Posted by

جلسات ضد ایرانی با لابی دیپلمات‌های سعودی

کرج – مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز گفت: برق متروی کرج – تهران توسط شرکت توزیع برق البرز قطع نشده است.

جلسات ضد ایرانی با لابی دیپلمات‌های سعودی