به نام کارگر به کام استانداران روحانی

Posted by

جلسات ویژه مقام معظم رهبری در مورد آسیب های اجتماعی

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: برخی از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با اقداماتی که شائبه برانگیز است از فردی خاص در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت می‌کنند.

جلسات ویژه مقام معظم رهبری در مورد آسیب های اجتماعی