برخورد با مردم در کلام حضرت زهرا(س)

Posted by

جلوه های ماه رمضان‎/ گزارش تصویری

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.

جلوه های ماه رمضان‎/ گزارش تصویری