اعضای هیات عالی نظارت استان‌ها انتخاب شدند/ فهرست کامل

Posted by

جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی‌گیرد

اعضای هیات عالی استان‌ها برای نظارت بر روند اجرای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور معرفی شدند.

جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی‌گیرد