یعلون: ما و کشورهای عرب سنی در یک کشتی هستیم

Posted by

جهانگیری: نبایدبا بزرگنمایی مسائل حاشیه از ابرچالش هاغافل شویم

یعلون گفت عربستان از دو سال قبل حتی یک دلار هم به فلسطینیان کمک نکرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت ما و کشورهای عرب سنی در یک کشتی هستیم. عربستان سعودی از دو سال قبل تاکنون حتی یک دلار هم به فلسطینیان کمک نکرده است.

جهانگیری: نبایدبا بزرگنمایی مسائل حاشیه از ابرچالش هاغافل شویم