ویسی: می خواهیم شکست جام حذفی را تلافی کنیم

Posted by

جوانی که با روی آوردن به اقتصاد مقاومتی برای خود و دیگران اشتغال آفرید

سرمربی تیم سپاهان معتقد است که هواداران این تیم نباید فریب تماشاگرنماهایی را بخورند که علیه تیم شعار می دهند.

جوانی که با روی آوردن به اقتصاد مقاومتی برای خود و دیگران اشتغال آفرید