وعده 970 هزار شغل با کدام حساب و کتاب؟!

Posted by

جیره بندی آب در گرمای بالای ۵۰ درجه!

دولت در حالی می‌گوید بنا دارد امسال 970 هزار شغل جدید ایجاد کند، که از آبان و آذر سال گذشته به خاطر تب انتخابات نیمه تعطیل است و در چند ماه آینده نیز تغییر جابه‌جایی‌های کابینه و استقرار وزرای جدید خواهد بود.

جیره بندی آب در گرمای بالای ۵۰ درجه!