شورای شهر تغافل و ضربه آئین‌نامه واگذاری املاک را فراموش نکند

Posted by

حاجی فیروز نماد چیست؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر با دور ماندن از سازو کار واگذاری املاک و آئین‌نامه‌های مصوب سازمان ضربه خورد به نحوی که آیین‌نامه‌ای نوشته شد و بعدا مشخص شد شورا دخالتی در تصویب آن نداشته است.

حاجی فیروز نماد چیست؟