اعلام آمادگی رضاییان برای کمک به تیم ملی

Posted by

حاشیه های تمرین تیم ملی فوتبال

عضو تیم ملی فوتبال گفت: کمپ اتریش برای آماده سازی تیم بسیار مطلوب بود و با انجام یک مسابقه مهم دوستانه به پایان رسید.

حاشیه های تمرین تیم ملی فوتبال