ایستاگرام خانم بازیگر هک شد

Posted by

حداقل دستمزد کارگران خدماتی شب عید!

امیرسلیمانی نیز با انتشار ویدیویی اعلام کرد که حساب قبلی او پاک شده است و دیگر قادر به بازیابی آن نیست.

حداقل دستمزد کارگران خدماتی شب عید!