فاز۳ شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد؛ خبری از دولت الکترونیک نبود

Posted by

حدیثی از امام علی (ع) درباره جلب رحمت خداوند

پروژه‌های رایتل برای فاز سوم شبکه ملی اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، کار و دادگستری در حالی افتتاح شد که در آن گزارشاتی از اقدامات زیرساختی وزارت ارتباطات ارایه شد ولی خبری از دولت الکترونیک وجود نداشت.

حدیثی از امام علی (ع) درباره جلب رحمت خداوند