علاقه برانکو به مهاجم گسترش فولاد

Posted by

حذف صفر پولی اقتصاد بیمار کشور را درمان نمی کند

سرمربی کروات پرسپولیس در جمع های خصوصی هروقت می خواهد از خصوصیات مثبت بازیکنانش حرف بزند، خالقی فر را به عنوان نمونه بیان می کند. به عبارت بهتر او همان بازیکن ساکت و بی حاشیه ای است که روحیه تمرین کردن دارد و توانسته نظر مساعد برانکو را جلب کند.

حذف صفر پولی اقتصاد بیمار کشور را درمان نمی کند