منتظری آبی پوش می شود؟

Posted by

حشرات کدام گروه خونی را بیشتر دوست دارند؟

منتظری در صورت بازگشت به استقلال، مدافع اصلی آبی ها و رهبر خط دفاعی این تیم خواهد بود و این موضوع به این معناست که جانشین پادوانی یا رابسون در مرکز خط دفاعی خواهد شد که گزینه های مورد علاقه منصوریان هستند.

حشرات کدام گروه خونی را بیشتر دوست دارند؟