آمریکا خطاب به ایران: ایالات متحده خام نمی شود!

Posted by

حضور لژیونر ایرانی در سپاهان منتفی شد

نماینده آمریکا در سازمان ملل با «غیر قابل قبول» خواندن آزمایش موشکی ایران، ادعا کرد واشنگتن بر اقدامات تهران چشم نخواهد بست.

حضور لژیونر ایرانی در سپاهان منتفی شد