اختصاص 100 میلیارد تومان برای تجهیز و توسعه آتش نشانی‌های سراسر کشور

Posted by

حضور یک ایرانی در سخنرانی ترامپ در کنگره

نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 96، صد میلیارد تومان برای تجهیز و توسعه آتش نشانی‍‎های سراسر کشور اختصاص دادند.

حضور یک ایرانی در سخنرانی ترامپ در کنگره