تلاش وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا

Posted by

حمایت از کاندیداتوری زنان در انتخابات به روش اصلاح‌طلبان

وزیر صنعت گفت: برای صنایع خود شناسنامه زیست محیطی با 20 شاخص مرتبط تهیه و صادر کرده‌ایم.

حمایت از کاندیداتوری زنان در انتخابات به روش اصلاح‌طلبان