استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا

Posted by

حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه

حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه