پشت پرده علل ناکامی تکواندو از زبان سرمربی سابق تیم ملی

Posted by

حمایت فرانسه از تروریست‌ها عنصر اتهام است نه نقطه ابهام

مقانلو گفت: شرایطی که در تکواندو حاکم شده به دلیل حاشیه هایی است که در سال های اخیر وارد این رشته شده است.

حمایت فرانسه از تروریست‌ها عنصر اتهام است نه نقطه ابهام