سارقان صرافی دستگیر شدند

Posted by

حمایت پیرهادی از سبد مهربانی+عکس

سارقان مسلح پس از سرقت حدود 70 میلیون تومان ارز خارجی با یک دستگاه پراید از محل متواری شدند سرانجام با انجام تحقیقات گسترده از سوی کارآگاهان اداره یکم آگاهی (مبارزه با سرقت مسلحانه) مخفیگاه سارقان در شهرستان شهریار شناسایی شد و شب گذشته تیمی از ماموران برای دستگیری سارقان مسلح وارد عمل شدند.

حمایت پیرهادی از سبد مهربانی+عکس