توئیت ترامپ/ ۴ نفر را برای پُست خالی مانده زیر نظر دارم

Posted by

حمله استقلالی‌ها به صاحبان توپ+ عکس

رئیس جمهوری تازه کار آمریکا از زیر نظر داشتن ۴ گزینه برای پر کردن جای خالی مشاور امنیت ملی کاخ سفید سخن گفت.

حمله استقلالی‌ها به صاحبان توپ+ عکس