وزیر دفاع آلمان به آمریکا هشدار داد

Posted by

حمله بمب افکن های راهبردی روسیه به مواضع داعش در سوریه

وزیر دفاع آلمان در سخنان آغازین خود در کنفرانس امنیتی مونیخ نسبت به تک روی آمریکا هشدار داد.

حمله بمب افکن های راهبردی روسیه به مواضع داعش در سوریه