«سپیده خداوردی» در میدان مانژش/ عکس

Posted by

حمله رمضان و عملیات مرصاد؛ حلقه‌‌وصل داعش و منافقین

سپیده خداوردی عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

حمله رمضان و عملیات مرصاد؛ حلقه‌‌وصل داعش و منافقین