مددجویان کمیته امداد استان تهران بن خرید نوروزی می گیرند

Posted by

حمله موشکی به منطقه سبز در مرکز بغداد

مدیر کل کمیته امداد استان تهران با اشاره به ارائه بن های خرید به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان تهران اظهارکرد: سال گذشته با همکاری فروشگاه طرف قرارداد کمیته امداد، بن خرید کالا که مبلغ آن معادل یک ماه مستمری بود به مددجویان استان تهران پرداخت شد و علاوه بر این بن، عیدی نقدی نیز به صورت کشوری برای همه مددجویان امداد در نظر گرفته شد.

حمله موشکی به منطقه سبز در مرکز بغداد