هفته حقوق بشر آمریکایی

Posted by

حواشی توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه/ افشاکنندگان تخلف اخراج شدند

دانلود و تماشا
 

حواشی توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه/ افشاکنندگان تخلف اخراج شدند