پیک مصرف برق چقدر است؟

Posted by

خادم الشریعه حریف گرجستانی را شکست داد

گزارش های روز شنبه نشان می دهد پیک مصرف روزانه برق با ثبت عدد 32 هزار و 963 مگاوات نسبت به روز گذشته حدود 30433 مگاوات افزایش داشته است.

به گزارش میزان، پيک مصرف برق ديروز(شنبه) با ثبت رکورد 32 هزار و 963 مگاوات و  افزايش 3 هزار و 43 مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پيک در روز گذشته روبرو شد.

بر پايه اين گزارش، پيک مصرف برق در همين زمان در مقايسه با سال قبل که رقمی معادل 30 هزار و 34 مگاوات گزارش شده است، 2 هزار و 929 مگاوات افزايش داشته است.

اين گزارش می افزايد؛ در اين روز کل مبادلات روزانه برق 705 مگاوات گزارش شد، که 197 مگاوات آن صادر، و 508 مگاوات آن وارد شده است.

گفتنی است، ذخيره نيروگاهی در اين روز معادل 11 هزار و 333 مگاوات گزارش شد که در مقايسه با مدت مشابه ديروز 4 هزار و 55 مگاوات کاهش نشان می دهد.

لازم به ذکر است مصرف برق صنايع در همين روز برابر با 3 هزار و 817 مگاوات گزارش شده است.

خادم الشریعه حریف گرجستانی را شکست داد