آراستگی در «سیره همسرداری »حضرت زهرا سلام الله علیها

Posted by

خبرچینان اردوغان در آلمان

در زندگی حضرت فاطمه (س)، عبارات محبت‌آمیز و احترام‌آمیز به علی (ع) بسیار است؛ از جمله ایشان در عبارتی خطاب به همسرشان در مقام اظهار محبت می‌فرماید: «روحی لروحک الفداء و نفسی لنفسک الوقاء» «روح من فدای روح تو باد و جان من سپر بلای جان تو باشد.»[1]

خبرچینان اردوغان در آلمان