تکاوران ارتش و سپاه در مسابقات نظامیان جهان/ گزارش تصویری

Posted by

خبری خوش برای مددجویان کمیته امداد

تکاوران نیروی زمینی ارتش و سپاه در مسابقات نظامیان جهان در روسیه در بخش هوابرد و کوهستان به رقابت با سایر حریفان خود پرداختند.

خبری خوش برای مددجویان کمیته امداد