۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات جدید آتش‌نشانی تخصیص یافت

Posted by

خبر وزیر کشور از جلسه با مالکان پلاسکو

نائب ریس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر تهران از اختصاص مبلغ 1000میلیارد تومان برای تجهیزات آسیب‌دیده آتش‌نشانی خبر داد.

خبر وزیر کشور از جلسه با مالکان پلاسکو