سارا و نیکا در کنار بازیگر بلند قامت سینما/ عکس

Posted by

خداحافظی با وزرایی که «لخ لخ» کردند؟

سلفی بهرام افشاری بازیگر بلند قامت سینمای ایران در کنار سارا و نیکا فرقانی را مشاهده می کنید.

خداحافظی با وزرایی که «لخ لخ» کردند؟