از هواداران خوب سپاهان می خواهم که صبورتر باشند

Posted by

خروج زیر اوار ماندگان پلاسکو

مسعود حسن زاده مهاجم جدید سپاهان می گوید که در نیم فصل اول تمام بازیکنان سایپا در حد و اندازه های پتانسیل واقعی خود نبوده اند.

خروج زیر اوار ماندگان پلاسکو