انصاری از بازی بعدی پرسپولیس محروم شد

Posted by

خرید و فروش زمین های میلیاردی در تهران

محمد انصاری مدافع پرسپولیس به علت سه کارته شدن بازی بعدی این تیم مقابل گسترش فولاد را از دست داد.

خرید و فروش زمین های میلیاردی در تهران