ژنرال سابق انگلیسی نسبت به وضع روانی ترامپ ابراز نگرانی کرد

Posted by

خسارت 2 میلیاردی توفان شن در ریگان

یک ژنرال سابق انگلیسی معتقد است نگرش متفاوت رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکره می‌تواند سبب بروز جنگ شود. وی با ابراز نگرانی نسبت به وضع روانی ترامپ هشدار داد: فلسفه “برد- باخت” از نظر فردی که در راس یک شرکت بزرگ قرار دارد کاملا عادی به نظر می رسد.

خسارت 2 میلیاردی توفان شن در ریگان