متهمان تخریب سفارت عربستان امروز محاکمه می شوند

Posted by

خطرناکترین زن تروریست داعشی بازداشت شد

محمد نریمانی ، از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده متهمان حمله و تخریب سفارت عربستان خبرداد و گفت: اولین جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده امروز برگزار می شود.

خطرناکترین زن تروریست داعشی بازداشت شد