مرکل: اشتاین مایر کشور ما را به خوبی همراهی می کند

Posted by

خطر سیل برای ۱۱ استان کشور

صدر اعظم آلمان انتخاب اشتاین مایر به عنوان رئیس جمهور جدید آلمان را تمجید کرده و تاکید کرد که وی در دوران سختی رئیس جمهور آلمان می‌شود. “هورست زیهوفر”، رئیس حزب سوسیال مسیحی نیز انتخاب اشتاین مایر به عنوان رئیس جمهور جدید آلمان را تمجید کرد.

خطر سیل برای ۱۱ استان کشور