ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج – تهران

Posted by

خط و نشان مهاجم تراکتورسازی برای استقلال

هم اکنون در باند جنوبی آزاد راه کرج- تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

خط و نشان مهاجم تراکتورسازی برای استقلال