غرق شدن عناصر فراری داعش در دجله

Posted by

خواننده ای که انگشتر شاه ایران را به دستشویی انداخت

یک منبع محلی در استان نینوای عراق از هلاکت 7 تروریست داعشی در رود دجله در شرق موصل خبر داد.

خواننده ای که انگشتر شاه ایران را به دستشویی انداخت