طعنه پیشکسوت پرسپولیس به درخشان

Posted by

خودروی پورشه آقای وزیر برای امنیت خانواده‌اش

پنجعلی درباره سرمربیگری حمید درخشان در نفت و اینکه آیا هدایت این تیم در شرایط فعلی ریسک نیست؟ گفت: درخشان از این ریسک‌ها زیاد می‌کند. او تا به حال جواب نگرفته اما امیدوارم این‌بار ریسک او جواب دهد.

خودروی پورشه آقای وزیر برای امنیت خانواده‌اش