حداکثر قیمت مصوب شکر اعلام شد

Posted by

خوی
لرزید

سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان اعلام کرد : کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت فروش شکر بسته‌بندی را درب مغازه برای مصرف‌کننده هرکیلو گرم 32 هزار ریال تصویب و ابلاغ کرد. اکنون 14 کارخانه تصفیه کننده در کشور وجود دارد که پنج واحد از آنها مربوط به تصفیه شکر است و 9 واحد نیز تبدیل شکرخام به قند را بر عهده دارند .

خوی
لرزید