تجهیز چادر حجاج ایرانی به کولر گازی

Posted by

خیانتی که به امام صادق(ع) شد

رضایی گفت: با توجه به گرمای شدید هوا در ایام حج تمتع، تصمیم گرفتیم تا چادر‌های منطقه عرفات را مرتفع‌تر کرده و کولر‌های آبی چادر‌ها را به کولر گازی تبدیل کنیم که این تغییرات مورد توجه قرار گرفت.

خیانتی که به امام صادق(ع) شد