وزارت دفاع ایران سه شیفته برای عراق سلاح تولید کرد

Posted by

دادستان کل کشور با دبیر کل سازمان اینترپل دیدار و گفت وگو کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: برخی اوقات از راه دیپلماسی کارهایی می‌کنیم که خیلی خوب است، اما حل برخی مشکلات فقط با دیپلماسی حل نمی‌شود.

دادستان کل کشور با دبیر کل سازمان اینترپل دیدار و گفت وگو کرد