از اسکار اصغر تا غرق شدن ملت در آب شور تدبیر!/پیشخوان سیاسی

Posted by

داعش مسئولیت عملیات انتحاری در الجزایر را بر عهده گرفت

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

داعش مسئولیت عملیات انتحاری در الجزایر را بر عهده گرفت