وضعیت امنیتی فرودگاهها مطلوب است

Posted by

دختر بدنساز دستگیر شد!

سردار مهری اذعان داشت: اکثر کشورهای دنیا به پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات کنترلی در فرودگاه ها مجهز هستند و در این کشورها حضور فیزیکی پلیس چندان محسوس نیست اما در کشور ما بدون وجود تجهیزات لازم ، امنیت مطلوب در فرودگاه ها برقرار می شود، گفت: باید روز به روز فرودگاه های کشور به امکانات و تجهیزات کنترلی مجهز شوند.

دختر بدنساز دستگیر شد!