گزارش کامل برنامه نود/ سروش بهترین بازیکن ماه

Posted by

درخواست جمعی از نمایندگان برای دیدار با روحانی

بیش از 2 میلیون و 50 هزار نفر در نظرسنجی این هفته برنامه نود شرکت کردند که 62 درصد سروش رفیعی را بهترین بازیکن بهمن‌ماه دانستند.

درخواست جمعی از نمایندگان برای دیدار با روحانی