طرح دوفوریتی منعِ سوال برای فرار از پاسخگویی‌ است

Posted by

دردسر برای روحانی زمانی آغاز شد که ایرانی‌ها از برجام دلزده شدند

سخنگوی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به طرح دوفوریتی منعِ سوال فراکسیون امید گفت: رضاخان میرپنج هم اینگونه برخورد نمی‌کرد که بگوید سؤال نکنید، شاید اگر سؤال می‌کردند بلایی سر آنها می‌آورد اما نمی‌گفت سؤال نکنید، حتی در حکومت‌های استبدادی هم اینگونه نیست.

دردسر برای روحانی زمانی آغاز شد که ایرانی‌ها از برجام دلزده شدند